İstehsal və məhsullar

Su-kanalizasiya quyuları

600mm, 1000 mm, 1500 mm diametrdə su-kanalizasiya quyuları istehsal edilir. Quyuların yığılma sxemi şəkildə göstərildiyi kimidir. Hündürlük bilərziklərin sayı və hündürlüyünə görə tənzimlənir.

 Dabanaltı

Dabanaltıların boru giriş-çıxışları 1,2,3,4 olur,  boru oyuqları bir biri ilə düz və açıq bucaq altında kəsişir.

Daxili diametri Ø (mm) Hündürlüyü (mm) Divar qalınlığı (mm) Alt hissənin hündürlüyü (mm) Giriş-çıxışların diametri (mm)
1000 800 150 150 200,300,400
1000 1000 150 150 500,600
1500 1100 180 170 200,300,400,500,600
1500 1600 180 200 800,1000

 

Ev birləşməsi (parsel)

Ev birləşmələrinin boru giriş-çıxışları 1,2,3,4 olur,  boru oyuqları bir biri ilə düz və açıq bucaq altında kəsişir.

Daxili diametri Ø (mm) Hündürlüyü (mm) Divar qalınlığı (mm) Alt hissənin hündürlüyü (mm) Giriş-çıxışların diametri (mm)
600 600 130 130 150,200
600 700 130 130 150,200
600 850 130 130 150,200
600 1000 130 130 150,200

Yüksəltmə bilərziyi və tənzimləyici

Daxili diametri Ø (mm) Çöl diametri Ø (mm) Hündürlüyü (mm) Divar qalınlığı (mm)
620 900 300 140
1000 1260 300 130
1000 1260 400 130
1000 1260 600 130
1500 1800 400 150
1500 1800 600 150

Boru keçidi (konus)

Alt daxili diametri  (mm) Üst daxili  diametri (mm) Hündürlüyü (mm) Alt xarici diametri (mm) Üst xarici diametri (mm) Divar qalınlığı (mm)
1000 620 600 1260 860 130
1500 620 1100 1800 920 150

Təzyiqsiz borular

Daxili diametri (mm) Xarici diametri (mm) Uzunluğu  L (mm) Divar qalınlığı S (mm)
800 960 2000 80
1000 1210 2000 105

Mikrotunel borusu

Daxili diametri (mm) Xarici diametri (mm) Uzunluğu  L (mm) Divar qalınlığı S (mm)
2000 2500 3000 250

Heyvan keçidləri

Daxili diametri (mm) Xarici diametri (mm) Uzunluğu  L (mm) Divar qalınlığı S (mm)
1250 1500 3000 125

 Bardyor

Hündürlüyü H (mm) Eni N (mm) Uzunluğu L (mm) Ağırlığı M (kq)
300 150 1000 105
220 75 1000 40